ES · CAT · EN · FR · DE · PT · PL · LAT LinkedIn Twitter Facebook YouTube

Inici > Especialitat

Posicionament de peces, per flux continu

Són habituals els processos productius l’automatització dels quals depèn de la recepció de peces posicionades procedents d’un o més fluxos d’alimentació.

Generar tals fluxos és la nostra especialitat, i amb aquest objectiu fabriquem equips vibratoris i electromecànics: per a posicionar peces, per a canalitzar-les fins a la unitat productiva que ha de processar-les, i per a operar amb els valors de cadència d’alimentació i autonomia de càrrega requerits.

Alimentar dinàmicament és una tasca en la que intervenen tres funcions fonamentals, generalment associades a tants altres equips, entre els quals destaquen els que utilitzen la vibració electromagnètica com a tècnica motriu:

Sistemas de alimentación vibratoria lineal y unidades de posicionamiento.