ES · CAT · EN · FR · DE · PT · PL · LAT LinkedIn Twitter Facebook YouTube

Inici > Sobre TAD

Experiència i mitjans

Disposem d’una plantilla que oscil·la a l’entorn de les cinquanta persones, una superfície operativa de 3000 m², un programa normalitzat que ens permet abastar els límits de l’especialitat, i una experiència professional acumulada en el transcurs de 25 ANYS, en milers d’aplicacions dirigides a una àmplia diversitat de sectors i processos industrials, i que engloba tot tipus de productes i màquines: discontínues d’acció neumàtica (cadències baixes), discontínues d’acció mecànica (cadències intermèdies), i contínues d’acció mecànica – cinemàtiques- (cadències altes).

La nostra oficina d’estudis i projectes, realitza els seus dissenys en 2D i 3D, indistintament, en funció de les exigències de clarificació conceptual derivades de cada operació.